Υπηρεσία ακαδημαϊκής ακεραιότητας και γραφής: Αφήστε την Πολιτική ορθής χρήσης μας να σας δώσει πληροφορίες απαντήσεις σε αυτό το θέμα.

Δείτε τις υπηρεσίες μας

Σωστή Χρήση των Εργασιών του UAC

 • Πελάτες που αγοράζουν μια έκθεση από το UAC πρέπει να την χρησιμοποιούν ως βοήθημα για να παράγουν τη δική τους εργασία.
 • Οι πελάτες δεν πρέπει να παραδίδουν την έκθεση που αγοράζουν από το UAC ως να ήταν δική τους.
 • Το UAC δεν παρέχει το copyright για οποιαδήποτε εργασία που παράγει για τους πελάτες του.

Η Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων ορίζει τον τρόπο και τη μεθοδολογία που ακολουθεί η εταιρεία μας για την επίλυση παραπόνων. Επιπρόσθετα αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται τα παράπονα των πελατών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ποιος είναι ο σκοπός της ειδικής εργασίας ή έκθεσης;

Οι φοιτητές καταναλώνουν πολύ χρόνο στο να διαβάζουν διάφορες έρευνες που μπορεί να είναι ή να μην είναι σχετικές με το θέμα τους. Επιπλέον, το ύφος των μελετών αυτών διαφέρει από το ύφος που χρησιμοποιούν οι φοιτητές στις εργασίες τους.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους μάθησης είναι μέσω του παραδείγματος. Αποκτούμε σχεδόν όλες τις γνώσεις μας με αυτό τον τρόπο από την βρεφική μας ηλικία. Άρα μια ειδική πρότυπη απάντηση αποτελεί ένα πολύ καλό ερευνητικό εργαλείο για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια. Η απάντηση δίνει στον φοιτητή ένα δείγμα του πώς θα έπρεπε να απαντηθεί μια ερώτηση. Ασφαλώς δεν είναι ο μόνος τρόπος απάντησης και ένας φοιτητής μπορεί να έχει κάποτε διαφορετική γνώμη – αλλά η πρότυπη απάντηση θα του δώσει μιαν αφετηρία για να κάνει τη δική του έρευνα και μελέτη.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιώ την πρότυπη έκθεση;

Πρέπει να τη χρησιμοποιείς όπως θα χρησιμοποιούσες ένα βιβλίο ή περιοδικό που καταπιάνεται με το ίδιο θέμα. Όπως δεν θα αντέγραφες το βιβλίο ή το περιοδικό έτσι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς την εργασία του καθηγητή μας κατά λέξη. Αντί τούτου πρέπει να εξετάζεις τις ιδέες και τα επιχειρήματα που παρουσιάζει ο καθηγητής και να προσπαθείς να δώσεις τη δική σου απάντηση. Μπορείς επίσης να διαβάσεις την βιβλιογραφία που αναφέρει ο καθηγητής για να πάρεις περισσότερες ιδέες.

Συνοπτικά…

 • Διαβάζετε τη εργασία ή την έκθεση του καθηγητή για να καταλάβετε πώς απάντησε την ερώτηση.
 • Προσπαθείτε να αναπτύξετε τις δικές σας ιδέες και επιχειρήματα.
 • Διαβάζετε τουλάχιστο μέρος της βιβλιογραφίας που παρατίθεται και χρησιμοποιείτε την κατάλληλα για τον σκοπό σας.
 • Χρησιμοποιείτε την εργασία που παρήγαγε ο ερευνητής μας ως βοήθημα για να γράψετε την δική σας εργασία.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τελική εργασία είναι εντελώς πρωτότυπη και διατυπωμένη με δικές σας σκέψεις.
Τι είναι λογοκλοπή;

Ιδού μερικά παραδείγματα το τί είναι λογοκλοπή:

 • Το να παρουσιάζετε τις λέξεις κάποιου άλλου ως δικές σας.
 • Το να παρουσιάζετε τις ιδέες κάποιου άλλου ως δικές σας.
 • Το να αλλάζετε το λεξιλόγιο μιας εργασίας αλλά να διατηρείτε τις ιδέες που περιέχει χωρίς να δίνετε καμιά αναφορά.
 • Το να μη βάζετε εισαγωγικά σε μια ξένη άποψη.
 • Το να αντιγράφετε μεγάλα αποσπάσματα από κάποια εργασία ή βιβλίο, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε εισαγωγικά και κάνετε αναφορά.
 • Το να δίνετε εσφαλμένες πληροφορίες για την προέλευση μιας αναφοράς.
 • Το να αντιγράφετε κάτι με μερικές αλλαγές στις λέξεις χωρίς να κάνετε οποιαδήποτε αναφορά.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό ορισμό της λογοκλοπής αλλά πιστεύουμε ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια θα συμφωνούσαν με τα πιο πάνω.

Η χρήση της υπηρεσίας μας δεν αποτελεί λογοκλοπή αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την πολιτική σωστής χρήσης.

Αν παραδώσω την εργασία σας χωρίς να την αλλάξω θα κατηγορηθώ;

Οι εργασίες μας είναι απόλυτα πρωτότυπες, γραμμένες σύμφωνα με τις εντολές σας και έτσι αν την παραδίνατε σε ένα πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να ανακαλύψει χρησιμοποιώντας μόνο scanner ότι χρησιμοποιήσατε τις υπηρεσίες μας γιατί οι εργασίες που προμηθεύουμε δεν παρουσιάζονται σε καμία ιστοσελίδα.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθηγητής σας δεν θα αναγνώριζε το γεγονός ότι παραδώσατε εργασία σε διαφορετικό ύφος ή επίπεδο από το δικό σας ή ότι χρησιμοποιήσατε πηγές που συνήθως δεν είναι προσιτές σε σάς. Επιπλέον ο καθηγητής σας μπορεί να σας ζητήσει να του εξηγήσετε την εργασία σας, πράγμα που θα είναι δύσκολο αν δεν έχετε κάνει εσείς την έρευνα.

Αν παραδώσετε την εργασία που θα σας αποστείλουμε χωρίς να την αλλάξετε, τότε αυτό θα είναι λογοκλοπή γιατί θα παρουσιάσετε το κείμενο κάποιου άλλου ως δικό σας. Ακόμα και αν το αλλάξετε λίγο αυτό θα ήταν επίσης λογοκλοπή σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε πιο πάνω. Η έρευνα που θα σας παράσχουμε θα είναι πολύ πιο ωφέλιμη σε σας εάν την χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με την πολιτική μας για σωστή χρήση. Τότε θα βελτιώσετε τον βαθμό σας, θα μάθετε πώς να γράφετε μια πολύ καλή μελέτη, και θα αισθάνεστε την ικανοποίηση ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά, στηριγμένη στις δικές σας δυνάμεις.