Οι συγγραφικές μας υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα για τις εγγυήσεις μας

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αν συναντάς δυσκολία στις εργασίες, τις μελέτες ή τη διατριβή σου στο πανεπιστήμιο/ κολλέγιο όπου φοιτάς, μη ανησυχείς. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε με υπεύθυνο τρόπο τις σχετικές εκπονήσεις – γνωμοδοτήσεις για Πτυχιακές Εργασίες και Απλές Εξαμήνου Μελέτες - Εργασίες κάθε σχετικής θεωρητικής και βιβλιογραφικής κατεύθυνσης για φοιτητές διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και Τμημάτων – Κατευθύνσεων Σπουδών Ελληνικού και Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – Πανεπιστημίων Εξωτερικού, όπως Αγγλίας, Κύπρου ή άλλης διαφορετικής Ευρωπαϊκής χώρας.

Αν για δικούς σας προσωπικούς λόγους δεν μπορείτε να ετοιμάσετε την μελέτη σας, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμάσετε και τη βελτίωση της εργασία σας καθώς και στην έγκαιρη υποβολή της. Οι πεπειραμένοι ακαδημαϊκοί μας μπορούν να λύσουν κάθε πρόβλημα σχετικό με τη μελέτη σας σε χρόνο ρεκόρ.

Υποστήριξη στη σύνταξη εργασιών σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται στα ακόλουθα:

 1. Υποστήριξη σε σχέση με τη σύνταξη εργασιών (Κάθε ειδικότητας εκτός από πειραματικά πεδία, σχέδια μηχανικών κλπ.)
 2. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη βιβλιογραφίας, παροχή μαθημάτων ανάπτυξης.
 3. Διόρθωση κειμένων.
 4. Μεταφράσεις.
 5. Εύρεση άρθρων.
 6. Προσωπική καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια
 7. Ειδικά στις διδακτορικές διατριβές διαμορφώνεται ομάδα στήριξης καθ' όλη τη διάρκεια συγγραφής για 3-5 χρόνια.
 8. Έλεγχος και διορθώσεις λογοκλοπής.

Στατιστικές αναλύσεις:

 1. Εύρεση σύνταξη ερωτηματολογίου.
 2. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου
 3. Δημιουργία βάσης δεδομένων.
 4. Ανάλυση ερωτηματολογίων με SPSS STATA κ.λ.π.
 5. Παράθεση συμπερασμάτων και συζήτηση.
 6. Βοήθεια στη συγκέντρωση ερωτηματολογίων.
 7. Ανάλυση λογιστικών και χρηματο-οικονομικών δεδομένων.