Σήμανση και διόρθωση εκθέσεων και διατριβών

Η φοίτηση σε διαφορετικές χώρες παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες ένεκα διαφορετικών συστημάτων και του γεγονότος ότι πρέπει να γράφετε τις μελέτες σας σε μια ξένη γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο το κέντρο Uni Assignment συνέστησε μιαν υπηρεσία βαθμολόγησης και διόρθωσης κειμένων για να σας υποβοηθήσει να επιτύχετε σε ένα πανεπιστήμιο. .

Παράγγειλε τώρα

Στατιστικές Αναλύσεις με Χρήση Προγράμματος SPSS

Για το λόγο πως η ολοκλήρωση των περισσότερων Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών στην εποχή μας, απαιτεί την πραγματοποίηση ποσοτικών αναλύσεων η χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS, είναι αναγκαία. Ως εκ τούτου και με σκοπό να βοηθήσουμε στις εν λόγω τεχνικές – μεθόδους στατιστικών αναλύσεων και ελέγχων αναλαμβάνονται με υπεύθυνο τρόπο σχετικές εκπονήσεις στατιστικών μελετών με το πρόγραμμα SPSS, όπως :

 • Τρόποι Διαμόρφωσης Βάσης Εισαγωγής Δεδομένων στο SPSS
 • Τρόποι – Τεχνικές Εισαγωγής Δεδομένων στο SPSS (Data Entry)
 • Δημιουργία και Απεικόνιση Σχεδιαγραμμάτων Δεδομένων όπως Προκύπτουν από τη Βάση του Προγράμματος
 • Εξόρυξη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δεδομένων στο SPSS με Περιγραφική Μελέτη
 • Εξόρυξη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δεδομένων στο SPSS με Επαγωγική Μελέτη με Χρήση Τεχνικών Anova, T Test, Factor Analysis και X2 Chi Square για Στατιστική Ανάλυση και Συσχετίσεις Δεδομένων
 • Χρήση Mean & Standard Deviation για Απεικόνιση Αποκλίσεων και Μέσων Όρων Δεδομένων
 • Χρήση Μεθόδων SPSS κατάλληλες για Στατιστική Ανάλυση και Συσχετίσεις Δεδομένων σε Μελέτες – Εργασίες Ψυχολογίας ειδικότερα
 • Χρήση Στατιστικού Εργαλείου Cronbach Alpha για Έλεγχο Αξιοπιστίας Ανάλυσης Ερωτηματολογίου και Δεδομένων
 • Χρήση Μεθόδου Pearson (P) για Συσχετίσεις Δεδομένων

Επιπρόσθετα προσφέρονται υπηρεσίες έρευνας όπως:

 1. Εύρεση σύνταξη ερωτηματολογίου.
 2. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου
 3. Δημιουργία βάσης δεδομένων
 4. Ανάλυση ερωτηματολογίων με SPSS STATA κλπ.
 5. Παράθεση συμπερασμάτων και συζήτηση.
 6. Βοήθεια στη συγκέντρωση ερωτηματολογίων
 7. Ανάλυση λογιστικών και χρηματο-οικονομικών δεδομένων

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τις Στατιστικές Μελέτες σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Uni Assignment Center, όπου ένας προσοντούχο καθηγητής στην ειδικότητα που χρειάζεστε θα αναλάβει να σας βοηθήσει.

Η υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση Διπλωματικών εργασιών που αναλαμβάνει να υποστηρίξει το Uni Assignment Center συνοδεύεται από τις εγγυήσεις μας για να νιώθετε 100% ασφαλείς και σίγουροι για το αποτέλεσμα!